รักษ์ศักดิ์ศรี, มีคุณธรรม, นำวิชาการ, สืบสานงานพระราชดำริ
คำขวัญโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา


แนะนำครูเกษียณปี 63

คุณครูกฤตยา เรืองรัมย์
คุณครูกฤตยา เรืองรัมย์

ท่านรองฯอภิชิต คารศรี
ท่านรองฯอภิชิต คารศรี

คุณครูโสมนัส พรมพิลา
คุณครูโสมนัส พรมพิลา

คุณครูจนิตย์ ประสงค์กุล
คุณครูจนิตย์ ประสงค์กุล

นายจีระชัย การกระสัง(นักการ)
นายจีระชัย การกระสัง(นักการ)


Previous
Next

ผลงานครู / นักเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=M1BOdi_Sb-4https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2tNocIhl0jw&feature=emb_logohttps://www.youtube.com/watch?v=QnDoA6N9VKo

Top